Postępowanie nakazowe jest to odrębne postępowanie uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego, które inicjowane jest na wniosek powoda zgłoszony w pozwie.

Czytaj dalej