Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna.

Faktura jest dokumentem prywatnym wystawianym przez przedsiębiorcę potwierdzającym wykonanie odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego wykonania usług zgodnie z regulacją ust. o podatku od towarów i usług. Wystawienie faktury, choćby niepodpisanej przez kontrahenta wierzyciela, powinno przesądzać w takim wypadku zawarcie transakcji miedzy kontrahentami skoro przedsiębiorca wystawiając fakturę potwierdza nawet już jej wykonanie.
Czytaj dalej