Wezwanie do zapłaty stanowi pierwszy, często bardzo skuteczny sposób windykacji, w którym pisemnie ostrzegamy dłużnika, że żarty się skończyły. W piśmie skierowanym do nieuczciwego kontrahenta należy bez emocji poinformować go o opóźnieniu w spełnieniu świadczenia i zastrzec, że po upływie pewnego czasu zostaną podjęte czynności skierowania sprawy do sądu, co dodatkowo narazi dłużnika na koszty postępowania sądowego (w zależności od wysokości zadłużenia od trzydziestu zł do nawet kilku tysięcy złotych).

Czytaj dalej